دفتر مرکزی لنوو

شرکت زیمابی نماینده رسمی لنوو در ایران

برای ارتباط با دفتر مرکزی لنوو در ایران، با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید

021-89392

نمایندگی لنوو در ایران
نمایندگی لنوو در ایران

LENOVO CUSTOMER SERVICE

Contact Customer Service

0098-21-89392

 Iran
Tehran
Gharani st
No 218
202 Unit
Monday – Friday: 9AM-10PM ET
Saturdays: 9AM-7PM ET
Sundays: 12PM-5PM ET
Extended Hours for Black Friday/Cyber Monday
Friday Nov 23rd: 8AM- 11PM ET
Monday Nov 26th: 8AM-11PM ET
Tuesday – Nov 27th: 8AM-11PM ET
(Closed Thursday Nov 22nd for US Thanksgiving Day)